Logo | Artlines Permanente Make-Up & Tattoos Waddinxveen

Privacyverklaring

Algemeen

ArtLines respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://artlines.nl/, zijn (potentiële) klanten en zijn (potentiële) relaties. ArtLines gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van ArtLines te maken hebben. ArtLines houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van ArtLines en zijn diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contact en bestelformulier op de website van ArtLines Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen. ArtLines bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij ArtLines binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder). U kunt te allen tijde de website van ArtLines anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met ArtLines te delen.

Doelen

ArtLines gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van ArtLines of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

ArtLines draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn: de website van ArtLines is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en, alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

ArtLines maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

ArtLines maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt ArtLines inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ArtLines heeft hier geen invloed op. ArtLines heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door ArtLines geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door ArtLines worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met ArtLines opnemen door het sturen van een email naar: info@ArtLines.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “ Persoonsgegevens”. Natuurlijk helpt ArtLines u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. ArtLines behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze privacyverklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ArtLines via info@ArtLines.nl.

Artlines & Social Media

Artlines

&

Social Media